Category Archives: Профил на купувача

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2021 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31. 03.2021

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ 2021

Изпълнение на бюджета към 31.12.2020

Изпълнение на бюджета към 31.12.2020

Изпълнение на бюджета към м. 09.2020

Изпълнение на бюджета 09.2020

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020

Отчет 06.2020

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2020

Отчет към  31.03.2020

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ 2020

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ 2020

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2019

Отчет 12.2019

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2019

Отчет 09.2019