Category Archives: Профил на купувача

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2024Г.

Отчет 03.2024

БЮДЖЕТ 2024Г.

БЮДЖЕТ 2024

Отчет към 31.12.2023г.

ОТЧЕТ ТРИМЕСЕЧИЕ 31.12.2023

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2023

ОТЧЕТ ТРИМЕСЕЧИЕ 30.09.2023

АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ 2023 Г.

Бюджет 2023

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2023

ОТЧЕТ ТРИМЕСЕЧИЕ 30.06.2023

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2023Г.

ОТЧЕТ ТРИМЕСЕЧИЕ 31.03.2023

БЮДЖЕТ 2023

ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2022Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2022Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2022Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2022Г.