Category Archives: Профил на купувача

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2022Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2022Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2022Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2022Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2022Г.

Отчет 06.2022

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2022 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2022 ГОДИНА

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2021 ГОДИНА

Отчет 09.2021

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2021 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31. 03.2021

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ 2021