Category Archives: Профил на купувача

Отчет към 31.12.2023г.

ОТЧЕТ ТРИМЕСЕЧИЕ 31.12.2023

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2023

ОТЧЕТ ТРИМЕСЕЧИЕ 30.09.2023

АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ 2023 Г.

Бюджет 2023

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2023

ОТЧЕТ ТРИМЕСЕЧИЕ 30.06.2023

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2023Г.

ОТЧЕТ ТРИМЕСЕЧИЕ 31.03.2023

БЮДЖЕТ 2023

ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2022Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2022Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2022Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2022Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2022Г.

Отчет 06.2022

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2022 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2022 ГОДИНА