Category Archives: Новини

На 19 Февруари ОУ “ Алеко Константинов“ отбеляза 151 години от обесването на Васил Левски.

 

 

Учениците от начален етап, , представиха малко известни факти за живота, делата и семейството на Васил Левски, изпълниха няколко песни и стихотворения посветени на него и демонстрираха завиден патриотизъм.

 

 

 

Прием на ученици за I клас за учебната 2024/2025 г.✏️

6 Декември – празник на банкерите и търговците в ОУ “Алеко Константинов”

На този ден учениците от 2 клас с учител Александра Кръстева проследиха пътя на парите – от производството на стоки до тяхното потребление. В открит урок те демонстрираха своята финансова грамотност чрез различни ролеви ситуации по предприемачество, в които показаха познания за работата на банките, за спестяване на парите и за необходимостта от тях в ежедневието.????????????‍????????

  

 

Най-красивото природно явление е детската усмивка. :)

На 04.12.2023г. учениците от начален етап в ОУ „Алеко Константинов“– гр. Червен бряг получиха подаръци???????????? от деца от Германия в рамките на благотворителна инициатива ,за което изказват благодарност. ????

Оферти за закуски

Ръководството на ОУ „Алеко Константинов”, гр.Черевен бряг набира оферти за доставка на закуски за учениците от начален етап през учебната 2023/2024 година.Подробна информация можете да получите от ТУК. Необходимите за заявките декларации можете да свалите и ползвате от ТУК-Декларации-от-доставчика

ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 На  28.06.2022 година от 10,00 часа  ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Червен бряг ще е училище-домакин за провеждане на междуучилищни дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Темата на междуучилищната дейност е „Знам и мога сам“ и включва театрална постановка на приказката „Трите пеперуди“, викторина, кръстословица,  игра с публиката и презентация. В дейностите ще вземат участие ученици и ръководители на групи от ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Червен бряг и ОУ „Алеко Константинов“ – гр. Червен бряг.

 

Валидиране на компетентности в прогимназиален етап

Съгласно всички действащи нормативни документи и разпоредби на МОН – ОУ „Алеко Константинов“-гр. Червен бряг  предоставя възможност за валидиране на компетентности в прогимназиален етап на лицето Ася Алиянова Любенова през учебната 2021/2022 год. чрез явяване на изпити по всички предмети в прогимназиален етап включващи учебен материал V – VІІ кл. Справка за графика на дните за полагане на изпити може да се направи от ТУК – График валидиране

ПЛАН на информационната кампания във връзка с Националното външно оценяване за учениците от VІІ клас и по прием на ученици в неспециализираните училища след завършено основно образование за учебната 2022 – 2023 год.

План на инф. кампания2022-23

Валидиране на компетентности в начален етап

Съгласно всички действащи нормативни документи и разпоредби на МОН – ОУ „Алеко Константинов“-гр. Червен бряг  предоставя възможност за валидиране на компетентности в начален етап на лицето Ася Алиянова Любенова през учебната 2020/2021 год. чрез явяване на изпити по всички предмети в начален етап включващи учебен материал І – ІV кл. Справка за графика на дните за полагане на изпити може да се направи от ТУК – График валидиране

На вниманието на родителите

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“, с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет, може да намерите на адрес: https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, а линк за сваляне на брошуратаhttps://we.tl/t-xtLMbGDLcS

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ може да намерите на адрес: https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view