Category Archives: Учители

Учителски колектив

В Основно училище „Алеко Константинов“ гр. Червен бряг още от създаването му са работили изявени учители с добра методическа и педагогическа подготовка.Голяма част от учителите в другите училища в града са започнали своята професионална кариера от нашето училище.

И днес за учителите, които работят в училище, учителската професия е призвание. Учителският ни колектив включва 17 педагогически специалисти. Те са силно мотивирани както в  осигуряването на качествено образование  и възпитание на учениците, така и в усъвършенстването на  своите умения и квалификация. Традиция е да се честват рождените дни на колегите, както и други поводи за сплотяване на колектива.

Към днешна дата учителите работещи в училище са както следва:

              1  Петя  Георгиева  Иванова – Директор

              2  Александра Красимирова  Кръстева – възпитател ЦДО  начален

етап

              3  Зорница Павлинова Николаева – учител начален етап

              4  Мариета  Янкова  Димитрова – учител начален етап

              5   Янка Маринова Вълчева – учител прогимназиален етап

              6   Анна Георгиева Генова – учител прогимназиален етап

              7   Денчо Стоянов Вълчев – учител прогимназиален етап

              8  Дарина Лазарова Ненчева – учител начален етап

              9   Ваня Съйкова Димитрова – възпитател ЦДО начален етап

              10  Цветелин Георгиев Цветанов – учител прогимназиален етап

              11  Стефка Серафимова Бинева – учител прогимназиален етап

              12  Силвия Красимирова Одажийска – учител начален етап

              13  Марийка Тодорова Маринова – учител прогимназиален етап

              13 а  Рени Георгиева Иванова –  учител прогимназиален етап

              15  Ивелина Драганова Цветанова – ресурсен учител

              16  Милена Антонова Петрова – психолог

              17 Неда Иванова Берова – логопед