Category Archives: Работа по проекти

Кампания „Училище без агресия”. Училищна практика за превенция на агресията на ОУ „Алеко Константинов”, гр.Червен бряг

Презентация1

Дейности по интереси

Дейности по интереси 2021г-2022г.

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Синтезирана информация за проекта можете да получите ТУК-ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Проект „Социално икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг” по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.018-0046-2014BG05M2OP001-C01,

Описание на дейностите по проекта можете да видите тук – Проект

[huge_it_gallery id=“11″]

 

„ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА“ с ръководител Милена Георгиева

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Проект „Твоят час“

За повече и по – подробна информация относно проект „Твоят час“ моля последвайте следния линк: https://tchas2.mon.bg

Анкетни карти на участници в проект „Твоят час“ за учебната 2017/2018 г.

Анкетни карти-compressed

МАГИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

В своята представителна изява на 18.04.2018г., второкласниците от клуб ,,Магията на българския език и литература”, пренесоха гостите в един магически свят на приказки със своите любими герои. Помогнаха на своя приятел Франклин, да се прибере при семейството си, като пътят му минава през различни препятствия, магически гори и една необикновена среща с мъдрец. От всяко магическо място,учениците събираха камъчета на знанието, които един ден ще се превърнат в диаманти, когато това знание им потрябва и бъде използвано.

 

„Мога да чета и пиша“ – проект „Твоят час“

 

На 19.04.2018г. в ОУ „Алеко Константинов“- гр. Червен бряг, се проведе представителна изява на групата „Мога да чета и пиша“ по проект „Твоят час“. Учениците от 4 кл. участваха в образователна викторина, където бяха включени скороговорки, гатанки за деца, пословици, въпроси от литературата, езикови задачи за откриване на глаголите в изречението, членуване с пълен и кратък член, определяне времето, лицето и числото на глагола, задачи свързани с правописа на думите, степенуване на прилагателни имена, редактиране на текст, четене на приказка по роли.