Category Archives: За вас родители

Баба Марта

 

Днес, учениците , учителите и служителите в ОУ „Алеко Константинов“ посрещнаха 1-ви Март с радост и с усмивки. Баба Марта беше изпратила своята внучка да раздаде мартенички на всички. Тя беше облечена в шарена премяна. Момиченцето пожела здраве и живот на всички и раздаде мартенички. Децата бяха много радостни от срещата с внучката на Баба Марта . Надяваме се , че ни очакват много слънчеви и щастливи дни ! ????

                                                                             „Внучката на Баба Марта
                                                                                  срещнахме сега,
                                                                               мартенички ни донесе,
                                                                                   здраве пожела.
                                                                             Да сме бели и червени
                                                                                   и да сме добри,
                                                                              да сме весели дечица
                                                                                в слънчевите дни ! „
                                                                                                                 автор: г-жа Я. Вълчева ❤️

 

 

 

 

„Шеф-готвачи за здравословно хранене „-групова форма на интензивна работа с родители по проект „Успех за теб „

 

На 27.02.2024 година , родители от целевата група по Дейност 2 по проект „Успех за теб“ се присъединиха към инициативата за здравословно хранене. Участниците представиха ястия, приготвени по собствени рецепти в неформална среда. Всеки от тях имаше възможност да ги представи, като посочи кои здравословни продукти са използвани в съответната рецепта. Родителите активно се включиха в тази дейност, в резултат на което се изведе идеята за издаване на малка кулинарна книжка. Всяка проведена интензивна работа с родители по „Успех за теб“ формира положително отношение у родителите и желание за приобщаване към училищната общност и активно включване в училищния живот.

 

 

 

Прием на ученици за I клас за учебната 2024/2025 г.✏️

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

Нашата главна цел е в да дадем задълбочени знания на всяко дете в различни области на познанието, да  събудим в него желание за изява, като открием и насърчим естествените негови заложби, без да отнемаме детството и любопитния поглед към света.

НАШИТЕ СИЛНИ СТРАНИ

  • Целодневно обучение от I до IV клас по програми, одобрени от МОН.
  • Индивидуален подход към всяко дете.
  • Чуждоезиково обучение, което започва от II клас с изучаване на Английски език.
  • Обучение по ИТ обзаведен кабинет.
  • Санирана и модерна материална база.
  • Подбран екип от преподаватели .
  • Контакт с родителите, с цел синхронизиране действията по възпитанието на децата.
  • Оказване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
  • В междучасията и обедната почивка учениците са придружени от възпитатели.
  • Безплатни закуски и топъл обяд на  за децата от I-IVклас.

Училището предлага разнообразна целогодишна извънкласна дейност, съобразена с желанията и възможностите на децата и техните родители. Децата участват в  проекти, състезания, конкурси, екскурзии.

Организация на обучението;

Обучението на учениците от I до IV клас е целодневно като включва редуване на часове по учебния план, самоподготовка и извънкласни занимания по интереси.