Category Archives: За учителя, ученика и родителя

1 ЮНИ 2024 г.

В навечерието на 1 юни
ОУ “ Алеко Константинов” отбеляза деня на детето!
С много песни , танци, игри, забавления, лакомства и любимите им анимационни герои!
От целия екип на училището, пожелаваме на децата:
☀️Нека слънцето винаги да е ярко, а небето безоблачно и ясно.
????Нека животът дарява най-добрите подаръци, а усмивките винаги цъфтят по лицата на децата.
????Пожелаваме ви смях, радост и безкрайно щастие, така че душата ви да бъде винаги, както в детството, безгрижна и отворена за добротата на света около вас.
+24
Харесване

 

Коментар
Споделяне

 

Баба Марта

 

Днес, учениците , учителите и служителите в ОУ „Алеко Константинов“ посрещнаха 1-ви Март с радост и с усмивки. Баба Марта беше изпратила своята внучка да раздаде мартенички на всички. Тя беше облечена в шарена премяна. Момиченцето пожела здраве и живот на всички и раздаде мартенички. Децата бяха много радостни от срещата с внучката на Баба Марта . Надяваме се , че ни очакват много слънчеви и щастливи дни ! ????

                                                                             „Внучката на Баба Марта
                                                                                  срещнахме сега,
                                                                               мартенички ни донесе,
                                                                                   здраве пожела.
                                                                             Да сме бели и червени
                                                                                   и да сме добри,
                                                                              да сме весели дечица
                                                                                в слънчевите дни ! „
                                                                                                                 автор: г-жа Я. Вълчева ❤️

 

 

 

 

„Шеф-готвачи за здравословно хранене „-групова форма на интензивна работа с родители по проект „Успех за теб „

 

На 27.02.2024 година , родители от целевата група по Дейност 2 по проект „Успех за теб“ се присъединиха към инициативата за здравословно хранене. Участниците представиха ястия, приготвени по собствени рецепти в неформална среда. Всеки от тях имаше възможност да ги представи, като посочи кои здравословни продукти са използвани в съответната рецепта. Родителите активно се включиха в тази дейност, в резултат на което се изведе идеята за издаване на малка кулинарна книжка. Всяка проведена интензивна работа с родители по „Успех за теб“ формира положително отношение у родителите и желание за приобщаване към училищната общност и активно включване в училищния живот.

 

 

 

Прием на ученици за I клас за учебната 2024/2025 г.✏️

Документи свързани с приема на ученици за новата 2024/2025 учебна година

Ред за приемане в 1 клас 24-25

Обява 5 кл. 24-25

Обява 1 кл. 24-25

Критерии за прием 1 кл 24-25.

Заявление 24-25

Заповед 24-25

График на дейностите 2024-2025

Документи свързани с приема на ученици за новата 2023/2024 учебна година

Ред за приемане в 1 клас

Обява 5 кл.

Обява 1 кл.

Критерии за прием 1 кл.

Заявление

Заповед

График на дейностите 2023-2024

Документи свързани с организацията на учебния процес -2023-2024 уч. година

План ПС 23-24                                                                     План Наставничество 23-24

Контролна дейност директор. 23-24

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ТОРМОЗА 23-24

Правилник за устройствто и дейността на училището 23-24

План на КБПМН 23-24                                                                     План на етичната комисия 23-24

План за културна и спортна дейност 23-24

ПЛАН ДЕЦА В РИСК 23-24                                                                          ПВТР 23-24

Годишен план-график ЕКИП 23-24

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ -ПЛАН 2023-2024г.                     Годишен план 2023-2024

ГЗЕИО 23-24                            plan_MO прогим 23-24                                        plan po BDP23-24

Програма равни възможности 23-24                                                Форми на обучение – на сайта 23-24

Програма за извънкласни дейности 23-24                     Превенция на ранно напускане на училище 23-24

Организация на учебния ден-23-24                                              Занимания, спортни дейности  23-24

Училищен план на кординационния съвет 23-24                             Стратегия ОУ ,2021-2025

Програма за извънкласни дейности 23-24                         План за работа на училищна комисия 23-24

План за квалификационна дейност 2023-2024г

План за действие към Стратегия за развитие на Основно училище 23-24

График консултации по предмети 2023 – 2024               График за контролни и класни работи 23-24

График за консултиране на родители и ученици 2023 – 2024г.                       График дежурство 23-24

График за консултации в ЦДО 2023 – 2024

UUP_7_klas-2019             UUP_6_klas-2019             UUP_5_klas-2019              UUP_3_klas-2023

UUP_4_klas-2023          UUP_2_klas-2023              UUP_1_klas-2023

График консултации по предмети 2023 – 2024 ІІ срок

График за консултиране на родители и ученици 2023 – 2024г ІІ срок.

График за класни и контролни работи на учителите ІІ срок

График за консултации в ЦДО 2023 – 2024 ІІ срок

График дежурство ІІ срок

 

Кампания „Училище без агресия”. Училищна практика за превенция на агресията на ОУ „Алеко Константинов”, гр.Червен бряг

Презентация1

Дейности по интереси

Дейности по интереси 2021г-2022г.

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Синтезирана информация за проекта можете да получите ТУК-ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“