Monthly Archives: юни 2022

ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 На  28.06.2022 година от 10,00 часа  ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Червен бряг ще е училище-домакин за провеждане на междуучилищни дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Темата на междуучилищната дейност е „Знам и мога сам“ и включва театрална постановка на приказката „Трите пеперуди“, викторина, кръстословица,  игра с публиката и презентация. В дейностите ще вземат участие ученици и ръководители на групи от ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Червен бряг и ОУ „Алеко Константинов“ – гр. Червен бряг.

 

Валидиране на компетентности в прогимназиален етап

Съгласно всички действащи нормативни документи и разпоредби на МОН – ОУ „Алеко Константинов“-гр. Червен бряг  предоставя възможност за валидиране на компетентности в прогимназиален етап на лицето Ася Алиянова Любенова през учебната 2021/2022 год. чрез явяване на изпити по всички предмети в прогимназиален етап включващи учебен материал V – VІІ кл. Справка за графика на дните за полагане на изпити може да се направи от ТУК – График валидиране