Daily Archives: 01.11.2021

Документи свързани с организацията на учебния процес -2021-2022 уч. година

УУП-7кл2021-2022

УУП-5кл2021-2022

УУП-6кл2021-2022

УУП-4кл2021-2022

УУП-3кл2021-2022

УУП-2кл2021-2022

УУП-1кл2021-2022

Форми на обучение2021-2022

Училищен план на КС за тормоз2021-2022

Стратегия 2021-2022

Програма равни възможности2021-2022

Програма ГЗЕИО2021-2022

Превенция2021-2022

Правилник за устройството и дейността на училището 2021-2022

План ПС нов2021-2022

План на МО – начални учители2021-2022

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА ЗБУОВТ2021-2022

План на КБПМН2021-2022

План на етичната комисия2021-2022

План за работа с деца в риск от насилие2021-2022

План за културна и спортна дейност2021-2022

План за контролната дейност-директор2021-2022

План за квалификационна дейност 2021 – 2022

ПЛАН ДЕЦА В РИСК 2021-2022

Организация на учебния ден2021-2022

Мерки качество2021-2022

Занимания, спортни дейности2021-2022

Годишен план-график ЕКИП2021-2022

Годишен план 2021-2022

Правила механизъм2021-2022

ГЗЕИО2021-2022

План по БДП21-22

Заповед януарска сесия за СФ