Състав

Председател: СЛАВКА ИВАНОВА ТОДОРОВА – представител на община Червен бряг

Членове:  1. ГАЛИНА ХРИСТОВА АСЕНОВА – представител на родителите

                2. АСЯ МИХАЙЛОВА ДАНАИЛОВА – представител на родителите

                3. ИВАНКА МАРИНОВА ИВАНОВА – представител на родителите

                4. ДИАНА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА – представител на родителите

 Резервни членове:

1. МАРИЯ ИВАНОВА – резервен представител на община Червен бряг

2. КРАСИМИРА ДИКОВА – резервен представител на родителите

3. ВЕСЕЛИНА ИЛИЯНОВА – резервен представител на родителите

4. ИЛИЯ ИЛИЕВ – резервен представител на родителите

5. ВЪРБАН ВАСИЛЕВ – резервен представител на родителите