СОП – дневна форма

Индивидуални учебни планове на ученици със СОП – дневна форма на обучение

Начко     Румяна    Мелда    Марин

Мария    Илия        Йоксела      Емилия

Дева