Самостоятелна форма

Обучаващите  се в самостоятелна форма на обучение към ОУ „Ал. Константинов“, които не са се явили на изпити през  януарската изпитна сесия на учебната 2020/2021 г., следва да се явят на юнската изпитна сесия. За графика за изпитите могат да се информират  от ТУКГрафик СФ юнска сесия

Конспектите за подготовка по предметите изучавани в съответния клас са като посочените по-долу(за януарската сесия).

Обучаващите  се в самостоятелна форма на обучение към ОУ „Ал. Константинов“, които следва да се явят  на изпити през  януарската изпитна сесия на учебната 2020/2021 г. могат да се информират за графика за изпитите  от ТУКГрафик СФ 2020-2021г- януарска сесия

 Конспекти за подготовка по предметите изучавани в съответния клас можете да видите и се запознаете като кликнете върху съответния  клас

1 клас         2 клас        3 клас     4 клас

5 клас        6 клас       7 клас      konspekt АЕ-2 -7кл и РЕ-7 кл