Самостоятелна форма

Обучаващите  се в самостоятелна форма на обучение към ОУ „Ал. Константинов“, които следва да се явят  на изпити през  януарската изпитна сесия на учебната 2022/2023 г. могат да се информират за графика за изпитите  от ТУКГрафик СФ януарска-22-23 г

 Конспекти за подготовка по предметите изучавани в съответния клас можете да видите и се запознаете като кликнете върху съответния  клас

1 клас         2 клас        3 клас     4 клас

5 клас        6 клас       7 клас      konspekt  АЕ-2 -7кл и РЕ-7 кл