Заседания

Във връзка с изпълнение на задълженията си обществения съвет към ОУ „Алеко Константинов“ гр. Червен бряг проведе заседания на следните дати:

17.01.2020 г.
31.01.2020 г.
09.03.2020 г.
21.04.2020 г.
10.07.2020 г.
08.09.2020 г.

19.10.2020 г.

20.01.2021 г.