Заседания

Във връзка с изпълнение на задълженията си обществения съвет към ОУ „Алеко Константинов“ гр. Червен бряг проведе заседания на следните дати:

17.01.2020 г.

Протокол ОС 17.01.20г.

31.01.2020 г.

Протокол ОС 31.01.20г.

09.03.2020 г.

Протокол ОС 09.03.20г.

21.04.2020 г.

Протокол ОС 21.04.20г.

10.07.2020 г.

Протокол ОС 10.07.20г.

08.09.2020 г.

Протокол ОС 08.09.20г.

19.10.2020 г.

Протокол ОС 19.10.20г.

Протокол ОС 10.01.21г.

Протокол ОС 01.03.21г.

Протокол ОС 26.04.21г.

Протокол ОС 09.07.21г.

Протокол ОС 01.09.21г

Протокол ОС 15.10.21г.

Протокол ОС 21.01.22г.

Протокол ОС 07.03.22г.