Материална база

ОУ „Алеко Константинов“ град Червен бряг е основно училище, което се намира в град Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен. Построено е през 1907 година и е било оборудвано с 12 класни и две учителски стаи, както и с физкултурен салон. Училището започва своята работа като районна прогимназия, тоест сегашно основно училище от 1-ви до 8-ми клас.
Разполага с отлична материална база, предразполагаща учениците към учебната дейност. Стаите са просторни и светли. На училището е направен ремонт наскоро с цел децата да се чувстват  уютно в него. Поставена е PVC дограма и сградата е санирана. Училището разполага с модерно оборудван физкултурен салон и две спортни площадки.
Приемът на ученици е в непрофилирана и полуинтернатна паралелка. Учебната смяна на училището е : една – целодневна.
В ОУ „Алеко Константинов“ учителите са високо квалифицирани професионалисти и са  всеотдайни в работата си, с цел да предложат на учениците си едно европейско качество на  образование и възпитание.

 

[huge_it_gallery id=“3″]