За връзки с училището

Адрес: 5980 Червен бряг, ул.”Ал. Стамболийски” №6

Тел. / факс: 0659 / 9 80-78

Директор: +359879590339

e-mail: ou_akonstantinov@abv.bg – за масови потребители

e-mail: info-1500204@edu.mon.bg – за организации от системата на образованието